Комисии в Студентски съветКСБВУ

Комисия по социално-битови въпроси на учащите


Тази комисия се занимава с настаняването на студенти, докторанти и преподаватели в общежитията на ВТУ.

Мисията:
Разглеждане на молби за настаняване, пренастаняване и преместване на студенти в общежитията на ВТУ, жалби, оплаквания и др.
Извършва класация на кандидатите за общежитие.
Председател на КСБВУ:

Ангел Кръндорски

Постоянен състав на КСБВУ:
1.Цветослава Грухланска

2.Асен Костадинов
3.Димитър Мунин
4.Георги Обретенов
5.Благой Русков
 Комисия учебна дейност


Тази комисия обсъжда въпросите по учебния процес и учебните планове.

Председател на Учебна дейност:

Иван ЙонковПостоянен състав на Комисия учебна дейност:
1.Виолина Велова

Комисия по Спортната дейност

Занимава със спортната дейност и здравето на студентите в ВТУ.

В бъдещата й дейност са поставени цели за организирането на турнири, походи на Витоша, подпомагане на масовия и индивидуалния спорт в университета.

Председател на Спортната дейност:
  

Димитър Мунин


 Постоянен състав на Комисия Спортната дейност :


 


Няма коментари:

Публикуване на коментар